Bản đồ đến cửa hàng Nem Phùng Thái Cam

Nếu bạn có dịp đi qua Thị trấn Phùng và muốn thưởng thức thứ Nem Phùng gia truyền chính hiệu thì có thể đến nhà Thái Cam theo bản đồ sau nhé:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét